Mamy s vami – 1460 € pre OZ Návrat

Mamy s vami – 1460 € pre OZ Návrat

Väčšina z nás mala to šťastie, že sme vyrástli v rodinách. Pri mame a otcovi, možno so súrodencami, babkami a dedkami. A bolo to také samozrejmé, až sme si neuvedomili, že máme šťastie. OZ Návrat bojuje za to, aby deti vyrastali v rodinách – či už svojich alebo náhradných. S bezpečnými vzťahmi, v prostredí prirodzenom pre deti. Podporujú náhradné rodiny a stoja pri rodinách, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, aby ich nerozdelili.

Služby OZ Návrat čiastočne pokrýva štát a rôzne grantové schémy, avšak nie dostatočne a často sú časovo alebo tematicky obmedzené a práve peniaze z kampaní ako bola táto im dávajú možnosť a slobodu zareagovať na potreby rodín vtedy a tam, kde to najviac potrebujú.

V našej kampani MAMA ju podporili moderátorka Diana Hágerová a influencerka dada_sz, autorky podcastu Mamy s vami, ktorých dcéry boli spoluautorkami dizajnu mikín kampane. OZ Návrat pomáha meniť život detí na Slovensku. Ak ste ich nestihli podporiť kúpou mikiny, môžete tak urobiť priamo tu: https://navrat.sk/podporte-nas/financny-dar/.